PhDr. Karel Melzmuf

English Language Consultancy

Studium angličtiny ve Velké Británii a Irsku

Poradenský a zprostředkovatelský servis

Hledáte individuální řešení vašich jazykových potřeb? Nabízíme odborné poradenství a nejšírší výběr studijních možností ve Velké Británii.
Typy kurzů

Základní typy kurzů:

smallclass

Smyslem této stránky je poskytnout informace o nejběžnějších typech kurzů. V žádněm případě se však nejedná o uplný výčet všech možností neboť dokážeme nabídnout řešení jakékoliv jazykové potřeby.

Kurzy obecné angličtiny

Tyto kurzy rozvíjejí znalost obecného jazyka, t.j. základních jazykových dovedností jako je gramatika, čtení, psaní, náslech a konverzaci. Mohou se do nich hlásit zájemci na všech stupních pokročilosti, kromě absolutních začátečníku. Velikost studijních skupin je v rozsahu 4 – 15 studentů. Nejčastější počet je 12 studentů. U menších slupin sice stoupá intenzita výuky ale také cena. Minimální intenzita je 15 výukových hodin týdně. Maximum při skupinové výuce je 30 hod. ale v kombinaci s individuální výukou se tento počet hodin dá zvýšit a nebo rozšířit o odborně a profesně zaměřenou jazykovou výuku. Kurzy lze kombinovat s ruznými aktivitami jako golf, tennis a p. Začátky kurzů jsou vždy v pondělí (pokud není stanoveno jinak). Minimální délka kurzu je dva týdny.

Kombinace obecné a obchodní angličtiny

Kombinaci obecné a obchodní angličtiny nabízí mnoho akreditovaných škol. Většina škol však kombinuje formu výuky obecné angličtin ve skupinách s výukou obchodní angličtiny formou individuálních hodin. Je to sice výhodnější pro studenty z hlediska jejich specifických potřeb, ale také výrazně dražší nebot cena jedné hodiny se pohybuje mezi 30 – 50 GBP.

Omezený počet škol nabízí výuku obou částí této kombinace formou skupinové výuky. Obchodní element zde je na poněkud obecnější rovině aby byl přínosem pro všechny členy studijní skupiny, ale kurz je výrazněji levnější. Cenu samozřejmě ovlivnuje i velikost studijní skupiny (zejména u obchodního elementu bývají menší, 6 – 10 studentů). Vstupní uroven se předpokládá středně pokročilá (intermediate) aby byla zaručena jednotná minimální jazyková uroven celé skupiny

Samostatnou skupinu pak tvoří speciální kurzy, vysoce intenzivní, kdy se pracuje již jen s obchodní angličtinou formou individuální výuky.

Kurzy pro děti a mládež

Řada akreditovaných škol v Británii má ve svých programech kurzy pro děti a dospívající. Velkou předností je poměrně uzké věkové rozpětí studijních skupin, na př. 11-14/14-16 a p., takže jsou pohormadě děti přibližně stejných zájmů. Výukový program těchto kurzů je většinou 20 hod. týdně (vyjímečně i intenzivnější 25 hod.) vždy dopoledne a odpoledne jsou na programu různé volitelné aktivity (sport, kultura, výlety). Jedním z cílů těchto aktivit je kontakt s angličtinou zábavnější formou než jenom při výuce ve třídě. Ubytování je možné bud v rodinách (to je častější a z hlediska komunikace v angličtině lepší) nebo residenční v ubytovnách a na kolejích. Protože tyto kurzy vyžadují zvýšený pedagogický dozor a také díky aktivitám, je cena mnohdy vyšší než by mohla být u kurzů pro dospělé. Minimum se kterým je třeba počítat je cca 450 liber na týden. Maximum může být u exkluzivních kurzů cca 800 liber. To je kompletní cena za školné a ubytování se stravou. Často v ceně bývá i doprava z a na letiště. Tu zajištuje škola, která za děti přebírá odpovědnost od příletu až do jejich odletu. Pro děti mladší 14 let, které cestují bez doprovodu dospělých, je možné objednat u letecké společnosti asistenční službu, která po příletu předá děti zástupci školy.

Kurzy pro učitele angličtiny

Kurzy pro učitele angličtiny jsou téměř vždy dvoutýdenní bloky, kombinující metodiku výuky s prohlubováním znalostí angličtiny nebo mohou být jen čistě metodické. Probíhají v pevně stanovených termínech v letních měsících v červeneci a srpnu (vyjímečně celoročně).

Počet výukových hodin je přibližně 25 a maximální velikost skupin je nejčastěji 12 studentů.

Ceny těchto kurzu jsou kalkulovány tak aby je pokryl grant Comenius (více na www.naep.cz). Metodická část kurzů je věnována obecné metodice výuky angličtiny. Nicméně v nabídce některých škol máte možnost si zvolit speciální metodické zaměření, které by odpovídalo vašim zájmům a potřebám na př. výuka dětí, výuka obchodní angličtiny, multimedia a nové technologie ve výuce, výuka angličtiny na odborných školách, literatura ve výuce, nové trendy v metodice a mnoho dalších. Upřesněte proto své požadavky na metodickou část v dotazníku a my vám pošleme rozšířenou nabídku těchto metodických temat.

Přípravné kurzy na jazykové zkoušky

Nejrozšířenější jsou dva typy zkoušek: Cambridžské (FCE, CAE, CPE) a IELTS.

Přípravné kurzy na FCE, CAE a CPE jsou specifické v tom, že jsou dlouhodobé. Jejich délka se pohybuje mezi 8 až 12 týdny (podle vstupní urovně studenta) a končí příslušnou zkouškou. Jelikož tyto zkoušky mají v celém světě jednotný termín (obvykle březen, červen a prosinec) mají i tyto kurzy pevně stanovené datum zahájení podle délky kurzu který předchází termínu zkoušky. Obsah těchto kurzu tvoří převážně zdokonalování se v obecné angličtině tak, aby byla dosažená uroven vyžadovaná zkouškou. Uspěšní absolventi obdrží certifikát, který má trvalou platnost. Řada škol zahrnuje do svých programů i přípravné kurzy libovolně dloudé v libovolných termínech aniž by byly zakončené zkouškou. Tu je možné vykonat na Britksé radě v Praze stejně tak jako i následující zkoušku IELTS.

IELTS je také cambridžská zkouška ale na rozdíl od předchozích zkoušek, kde je třeba dosáhnout určené urovně, testuje aktuální znalost uchazeče a hodnotí jí formou bodového hodnocení. Proto jsou tyto kurzy krátkodobé 3 až 4 týdny. Termíny zkoušek nejsou jednotně stanovené a určuje si každé zkušební středisko. Cerifikát má platnost 2 roky. Muže být požadován jako doklad o jazykových znalostech při vstupu na britské univerzity.

Odborné a profesně zaměřené kurzy

Pouze několik škol nabízí kurzy pro právníky, manažery, lékaře a techniky formou skupinové výuky. Ve všech ostatních případech se jedná o individuální výuku která muže být kombinovaná s výukou obecné angličtiny ve skupinkách.

czflag  česky / english enflag

2004-2017 13 years of quality service anglictinavbritanii.cz

Powered by iDr.cz™