PhDr. Karel Melzmuf

English Language Consultancy

Studium angličtiny ve Velké Británii a Irsku

Poradenský a zprostředkovatelský servis

Hledáte individuální řešení vašich jazykových potřeb? Nabízíme odborné poradenství a nejšírší výběr studijních možností ve Velké Británii.
Co nabízíme

Co nabízíme:

studio

Na základě analýzy vašich požadavků, potřeb (viz. dotazník) a konzultace (osobní, telefonické nebo emailem) vám připravíme individuální výběr nejvhodnějších škol a kurzů. Vycházíme přítom z detailní znalosti programů většiny akreditovaných škol ve Velké Británii a Irsku.

Domníváme se, že i při širokých možnostech získávání přímých informací prostřednictvím internetu může být pro mnoho zájemců obtížné vytvořit si přehled o celkové nabídce a podmínkách studia.
Díky velkému množství rozmanitých programů jazykových škol je možno uspokojit téměř všechny požadavky, a to jak z hlediska typu kurzů a jejich zaměření, věku studentů, intenzity studia, typu výuky a ubytování, lokality, délky studia a termínů jeho začátku.

Podrobnější popis jednotlivých typů kurzů najdete v kapitole typy kurzů.

Spolupracujeme pouze se školami ve Velké Británii, které mají akreditaci British Council pro výuku angličtiny pro cizince a jsou členy asociance English UK a školami v Irsku, které jsou členy MEI (Marketing English In Ireland). Tím jsou garantovany základní kvalitativní standardy.

Kurz, který si zvolíte, za vás administrativně zajistíme u příslušné školy. Vy pouze uhradíte školné bankovním převodem na učet školy, která vám podle vašich požadavků vystaví fakturu, a zajistíte si dopravu do místa konání kurzu. Doporučíme vám optimální způsob dopravy a poskytneme potřebné turistické informace o oblasti, kde budete pobývat.

Zprostředkování kurzu může být pro vás výhodné i v tom, že za vás přebíráme starosti s řešením jakýchkoliv problémů ve vztahu ke škole, které mohou nastat před nástupem do kurzu i během studia, a pro málo pokročilé zájemce odpadá nutnost komunikovat při zajištování kurzu v angličtině. Vycházíme ze znalosti prostředí, škol, jejich personálu a hodnocení studentů, kteří tam byli před vámi.

Domníváme se, že kurzy angličtiny ve Velké Británii nejsou vhodné pro úplné začátečníky, i když omezený počet škol takové kurzy nabízí. Jednak se vždy jedná o individuální výuku, která je výrazně dražší, ale především tím dotyčný nemůže plně profitovat z anglicky mluvícího prostředí, a o to jde především.

Náš poradenský a zprostředkovatelský servis je bezplatný.

czflag  česky / english enflag

2004-2017 13 years of quality service anglictinavbritanii.cz

Powered by iDr.cz™