PhDr. Karel Melzmuf

English Language Consultancy

Studium angličtiny ve Velké Británii a Irsku

Poradenský a zprostředkovatelský servis

Hledáte individuální řešení vašich jazykových potřeb? Nabízíme odborné poradenství a nejšírší výběr studijních možností ve Velké Británii.
Dotazník

Dotazník na vaše jazykové potřeby a preference:

I. Kontaktní údaje

Jméno: Příjmení: Věk: Adresa: PSČ: Tel.: Fax: E-mail:

II. Výběr kurzu


Upřesňující poznámka:

III. Typ výuky

Ve skupině (určete požadovanou velikost skupiny)
Individuálně
Kombinace individualní a skupinové

Počet výukových hodin týdně: (můžete volit v rozsahu od 15 do 40)

IV. Doplňující údaje

Ubytování:
V rodině
Na koleji/ubytovně
V hotelu
Nepožaduji

Preferovaná oblast:
JV Anglie
JZ Anglie
Střední Anglie
Severní Anglie
Skotsko
Wales
Severní Irsko
Londýn
Irská republika
Jiná lokalita kdekoliv v Anglii:

Předpokládaný začátek kurzu: Délka kurzu v týdnech: Váš maximální finanční limit na jeden týden kurzu: Vaše další požadavky: Jak jste se o nás dozvěděli:

Poznámky:
Ceny se zásadně udávají za týden kurzu a jsou velmi odlišné u každé školy.
Cenu nejvíce ovlivňuje: typ výuky (skupinova nebo individuální), počet výukových hodin týdně a velikost studijní skupiny.

- Ceny v červenci a srpnu jsou většinou o několik procent vyšší.

- Učitelé angličtiny na základním a středním stupni mohou žádat o granty EU v rámci projektu Comenius 2 (www.naep.cz)czflag  česky / english enflag

2004-2017 13 years of quality service anglictinavbritanii.cz

Powered by iDr.cz™